I pastrehu përloti jurinë me zërin e tij! Çmendet publiku!